Evenementenbeveiliging

De dienst evenementenbeveiliging is een gespecialiseerde richting binnen de productgroepbeveiliging en bewaking.
De hiervoor getrainde mensen zijn derhalve binnen dit niveau opgeleid en zeer breed
inzetbaar.

Wij beschikken over goed opgeleide medewerkers die zich kenmerken door onderstaandepunten:

➢ De voor ons evenementenbeveiliger kenmerkt zich in een representatieve uitstraling,
duidelijke communicatie, correcte kleding en heeft een scherp signalerend vermogen.
➢ De evenementenbeveiliger draagt zorg, door zijn of haar stabiele uitstraling, van uw
locatie en voor een goede orde en rust situatie op het moment dat er zich calamiteiten
voordoen.
➢ De evenementenbeveiliger zal vanwege zijn of haar ervaring adviezen uitbrengen
richting uw organisatie, eventueel doormiddel van een rapportage of overleg situatie.
➢ De evenementenbeveiliger zal zich moeten conformeren aan de door u als
opdrachtgever gestelde eisen en wensen.
➢ De evenementenbeveiliger zal een verlengstuk zijn van uw organisatie.

Uiteraard zal Hanze Security de in te zetten medewerkers laten behoren tot een vaste kern van medewerkers, evenals de medewerkers welke behoren tot de reserve capaciteit.
Wij realiseren ons dat dit belangrijk is voor de continuïteit en de werkbaarheid van de
opdrachtgever en streven dit met hetzelfde hoogste belang na.

In de aanvraag periode van een vergunning kunnen wij met u meekijken om het traject zo soepel mogelijk te laten verlopen, met als ondersteunende taken:
• U, als opdrachtgever, ondersteunen in het vergunningstraject;
• Het inzichtelijk maken van de te verwachten risico’s (risicoanalyse);
• Het opstellen van een veiligheids- of beveiligingsplan;

Naast de beveiligingswerkzaamheden tijdens het evenement, kunt u ook terecht bij ons voor:
• Het reguleren van crowd-management.
• Medische hulpverlening, (als optie met medisch plan).
• Professionele verkeersregelaars, (als optie met mobiliteitsplan).
• Brandveiligheid, (als optie een professionele brandwacht).
• Het verhuren van communicatiemiddelen.