Portiersdiensten / Horecabeveiliging

De maatschappij verandert, de bezoeker is vaak niet voor rede vatbaar, geweld, drugs en wapens steken in het uitgaansleven steeds vaker de kop op. Wat voor de een als vanzelfsprekend wordt gezien is voor de ander een groot probleem. Om het uitgaansleven veiliger te maken heeft Hanze Security gespecialiseerde horecaportiers in dienst, die er een klantvriendelijk deurbeleid op na houden.

Voor uw horecagelegenheid zullen wij de juiste mensen bij de deur “inzetten”. De sfeer en uitstraling van uw onderneming wordt versterkt door de aanwezigheid van onze horecaportiers. Door het verrichten van toegangscontroles en het signaleren van onregelmatigheden zal de horecaportier preventief handelen.

Bij onze organisatie streven wij naar portiers die over competenties beschikken, zoals klantvriendelijkheid, Nederlandse taal in schrift en woord, assertief, en in staat zijn de juiste beslissingen te nemen in bepaalde situaties. Bij een eventuele escalatie zal de horecaportier op professionele wijze handelen en er zorg voor dragen dat de rust gauw is wedergekeerd in uw horecagelegenheid.

Herkenbaarheid speelt eveneens een grote rol. De horecaportiers van Hanze Security zijn allen standaard gekleed in herkenbare zwarte kleding, dit bestaat uit een zwarte broek met een zwarte jas voorzien van het veiligheidsteken en het bedrijfslogo.